UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem’in Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Güne Dair Açıklaması

17 Mayıs 2020

Aşağıdaki metin Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nden M.Homare Akkaya tarafından çevrilmiştir. Keyifle okumanız dileklerimizle!

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1. maddesi, insan haklarının evrenselliğine değinmektedir. Herkes, her yerde, hiçbir ayrım gözetmeksizin, bu haklara sahiptir.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, kuir ve interseks (LGBTQI) insanlar birçok toplumda en savunmasız olanlar arasında sayılır ve hayatlarının tüm yönlerini olumsuz açıdan etkileyebilen ayrımcılıkları deneyimlerler. Şu anda da, COVID-19 salgını nedeniyle, LGBTQI insanlar yüksek risk altında olanlar arasındadır.

UNFPA, tüm LGBTQI insanların COVID-19 krizi sürecinde sağlık hizmetlerine erişirken hiçbir ayrımcılığa veya endişeye maruz bırakılmamalarını sağlamaya kararlıdır.

Sağlık sistemleri ve sağlık hizmetlerinin dünya çapında büyük bir baskı altına girmesinin, halihazırda zaten marjinalleştirilmiş ve ayrımcılığa maruz bırakılmış gruplar üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Eşcinsel ilişkilerin kriminalize edildiği veya transların hedef gösterildiği ülkelerde, insanlar tutuklanma endişesi veya şiddet görme korkusu içinde test ve tedaviden dahi kaçınabilirler.

Birçok yerdeki evde kalma kısıtlamaları göz önüne alındığında, LGBTQI gençlerin ve yetişkinlerin, destekleyici olmayan aile üyeleri veya ev arkadaşları ile düşmanca ortamlarda sınırlandırılması şiddet, kaygı, korku ve depresyona maruz kalma durumlarını artırabilir.

Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Günün bu 30. yıldönümünde UNFPA, sessizliğin kırılmasının önemini vurguluyor.

Hiç kimse çalışma hayatında damgalanma veya ayrımcılığa maruz bırakılmamalıdır. Her insanın dahil ve değerli olduğunu düşünebileceği güvenli çalışma ortamları yaratmak, her birimizin sahip olduğu inanılmaz potansiyellerin kilidini açabilir. UNFPA bu temel değerleri, personelleri, meslektaşları, uygulayıcı ortakları ve hizmet verdiği kişilerle korumaya devam edecektir. Örneğin, UNFPA Küresel Dizin’i, kendini kadın veya erkek olarak tanımlamayan personelimizin cinsiyet çeşitliliğini daha doğru ve saygıyla yansıtmak için profil seçenekleri sunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UN cinsel sağlık ve üreme sağlığı ajansı olarak, çeşitli cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadeleri ve cinsiyet özellikleri olan kişilerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı gereksinimlerini karşılamayı taahhüt etmektedir. Birlikte, her yerde ve herkesin güvenlik ve onur içinde yaşayabilmesini ve çalışmasını sağlamak için her türlü ayrımcılık ve tacizden uzak bir toplumu teşvik edelim.

Statement by UNFPA Executive Director Dr. Natalia Kanem for the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia 17 May 2019

--

--

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Y-PEER Turkiye’nin tüzel kişilik kazanmış halidir. — sagliktagenc.org