COVID-19'da Gençler ile ve Gençler için Çalışmak: Gençlerin Durumu

Youth Compact’in yeni yayınladığı COVID-19 döneminde gençlerle çalışma kılavuzu COVID-19 pandemisinin gençleri nasıl etkilediğini güzel ve çarpıcı şekilde özetliyor. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD)’nden Dağlar Çilingir, kılavuzun içindeki durum analizlerinden (part1) Türkiye ile ilişkili olabilecek kısımları çevirerek analiz etti. Kılavuzun tamamına buradan, özet rapora ise şuradan ulaşabilirsiniz.

COVID-19 salgınında gençler öncelikli risk grubu olmasa da özel ihtiyaçları ve toplumdaki eşitsizlikler sebebiyle hizmetlere eşit şekilde erişemiyor. Bu sebeple aslında gençler de COVID-19 sürecinden aktif şekilde etkileniyor. Daha önce SGYD’nin deklarasyonda da belirttiği gibi LGBTI+ gençler, genç mülteciler, genç kadınlar, HIV ile yaşayan gençler gibi gençlik grupları genç olmalarına rağmen risk altındalar. Kılavuzda COVID-19’un gençlerin hayatı üzerine yaptığı etkilerden bazıları şöyle:

COVID-19’un Gençlerin Sağlığı Üzerine Etkileri

 • Sağlık sistemi üzerindeki yükün artması ile salgın hizmetleri dışında kalan sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Bu cinsel sağlık üreme sağlığı alanı da dahil olmak üzere gençlerin sağlık hizmetlerine ve bilgiye erişimlerini etkilemektedir.
 • Evde kalma süreçleri gençlerin sosyal destek mekanizmaları ile olan ilişkilerini zayıflatabileceğinden, gençler başa çıkma mekanizması olarak sağlıklarını etkileyebilecek, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı gibi zararlı davranışlara yönlenebilirler.
 • Sağlık okuryazarlığı olmayan, Türkçe’yi anlamakta güçlük çeken ya da engelli gençlerin hizmetlere erişimi bu süreçte daha da zor olabilir. Bu yüzden üretilen materyallerin kapsayıcı olmasına özen gösterilmelidir.

COVID-19’un Gençlerin Güvenliği ve Koruması Üzerine Etkileri

 • Ebeveyni hastalanmış ya da ebeveynini kaybetmiş gençlerin ortaya çıkan bakım ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir.
 • Evlerde çok daha fazla zaman geçirilmesi özellikle genç kadın ve LGBTİ+’ların ebeveynleri, kardeşleri ve eşleri tarafından toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalma oranını artırabilir.
 • Eğitimde yaşanan aksaklıklar, çocuk işçiliği ve çocuk yaşta zorla evliliği arttırabilir. Bunun için önlemler şimdiden alınmalıdır.
 • Gençlerin online araçları ve sosyal medyayı kullanımının artması siber zorbalığa maruz kalma oranlarını da arttırabilir.

COVID-19’un Gençlerin Eğitimi Üzerine Etkileri

 • Dünyadaki öğrencilerin %90’ı yani 188 ülkedeki 1.5 milyar genç okula fiziksel olarak gidemiyor.
 • Uzaktan eğitim; kalifiye eğitimcilerin eksikliği, teknik altyapının yetersizliği ve öğrencilerin imkanlarının yetersizliği gibi durumlarda, gençlerin eğitimden alacağı verimi ciddi oranda düşürebilir ve okulu bırakma oranlarını arttırabilir.
 • Uzaktan eğitim toplumda var olan eşitsizlikleri daha görünülür kılabilir. Özellikle internete ve teknolojik aletlere erişimi olmayan gençler için uzaktan eğitim mümkün olamamaktadır.

COVID-19’un Gençlerin Ekonomik Durumuna Etkisi

 • Gençler, diğer yaş gruplarına göre ekonomik olarak çok daha hassastır çünkü henüz bir birikimleri yoktur.
 • 2008 ekonomik krizinden sonra gençlerin işsizlik oranının diğer yaş gruplarına göre daha hızlı bir şekilde arttığı göz önünde bulundurulduğunda, pandemi sonrasında yaşanacak ekonomik sıkıntılardan gençlerin daha fazla etkilenebileceği öngörülmektedir.

Her ne kadar gençler risk altındaki bir yaş grubu olmasa da COVID-19 ve evde kalma süreci gençleri her alanda etkilemektedir. Halihazırda var olan erişim sıkıntıları ve eşitsizlikler, salgın sürecinde derinleşmiş ve bazı gençlik gruplarının hizmetlere erişimini daha da zorlaştırmıştır. Bu zorlukları fark etmek, onları ortadan kaldırmak için önemlidir. Bu yüzden zorluklara ve kısıtlara odaklanmak ve kimsenin arkada bırakılmadığına emin olmak gerekir.

--

--

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Y-PEER Turkiye’nin tüzel kişilik kazanmış halidir. — sagliktagenc.org