27 Eylül 2021

İstenmeyen ve/veya riskli gebeliklerin önlenmesi; bireylerin ve partnerlerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda ve istedikleri aralıklarla doğum yapmaya serbestçe ve sorumluca karar vermeleri ve bunu gerçekleştirebilecek bilgi, eğitim ve araçlara sahip olmalarıdır.

İstenmeyen ve/veya riskli gebeliklerin önlenmesine dair erişilebilir, ekonomik, kabul edilebilir ve kullanışlı bilgi, eğitim ve hizmetlere…

Sağlık Bakanlığı aşıyı “İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünler”[1] şeklinde tanımlar. Farklı çalışma mekanizmaları olan aşılar bulunsa da; aşı, oluşabilecek hastalıkları önlemek için, henüz hastalık etkenleriyle karşılaşmadan, vücudun koruyucu…

“Herkes İçin: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve LGBTİ+ İnsanlar” raporu, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından yürütülen ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gençlik Hakları Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

Raporun orijinal metni RFSL Förbundet tarafından 2019 yılında hazırlanmıştır. Türkçe çevirisi ve düzenlenmesi Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’ne aittir.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten erişilebilir:

“Out of Margin” Stonewall öncülüğündeki 24 uluslararası organizasyonun bir arada yürüttüğü ve dünya çapındaki LBT+ kadınların insan hakları savunuculuğu konusunda araştırmalar yapan bir projedir. LBT+ ve mülteci kadınların haklara ve hizmetlere erişimi hakkındaki yazı Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nden Homare Akkaya tarafından düzenlenmiştir. …

Bu rehber, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından yürütülen ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gençlik Hakları Projesi” kapsamında hazırlanmıştır.

Rehberin orijinal metni Stonewall tarafından 2016 yılında hazırlanmıştır. Türkçe çevirisi ve düzenlenmesi Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’ne aittir.

Çeviri ve Düzenleme: M.Homare Akkaya

Tasarım: Emre Güzel

Rehberin tamamına aşağıdaki linkten erişilebilir;

İngilizce Orijinal metine bu linkten erişilebilir: https://www.stonewall.org.uk/system/files/sdg-guide.pdf

Youth Compact’in yeni yayınladığı COVID-19 döneminde gençlerle çalışma kılavuzu COVID-19 pandemisinin gençleri nasıl etkilediğini güzel ve çarpıcı şekilde özetliyor. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD)’nden Dağlar Çilingir, kılavuzun içindeki durum analizlerinden (part1) Türkiye ile ilişkili olabilecek kısımları çevirerek analiz etti. Kılavuzun tamamına buradan, özet rapora ise şuradan ulaşabilirsiniz.

COVID-19 salgınında gençler…

17 Mayıs 2020

Aşağıdaki metin Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nden M.Homare Akkaya tarafından çevrilmiştir. Keyifle okumanız dileklerimizle!

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.” İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1. maddesi, insan haklarının evrenselliğine değinmektedir. Herkes, her yerde, hiçbir ayrım gözetmeksizin, bu haklara sahiptir.

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, kuir ve…

الإنكليزية

جنيف (في 17 نيسان/ أبريل 2020) — أعلنت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت نهار الجمعة، أنّه على الدول أن تضمن عدم تعرّض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للتمييز أو الخوف من الانتقام عند طلب الرعاية الصحية في ظلّ تفشّي كوفيد-19،…

Aşağıdaki metin Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nden M.Homare Akkaya tarafından çevrilmiştir. Keyifle okumanız dileklerimizle!

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet devletlerin, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin COVID-19 krizi doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişirken herhangi bir ayrımcılığa veya endişe duymaya maruz bırakılmadığından emin olması gerektiğini söyledi. …

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD), 2004 yılından bu yana Türkiye’de gençlik alanında yürüttüğü çalışmalarda gençlerin her alanda bir özne olarak kabul edilmesi, kendi bireyselliklerini keşfetmesi ve güçlenmesini hedeflemiştir. COVID-19 salgını sürecinde, toplumdaki diğer herkes gibi gençler de birçok anlamda salgından olumsuz şekilde etkilenmiştir. Eğitim hayatına devam etmekte olan pek çok…

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Y-PEER Turkiye’nin tüzel kişilik kazanmış halidir. — sagliktagenc.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store